• Månedsaviser

    06/11/2017

    Hver avdeling utgir hver måned en månedsavis, hvor vi beskriver hvordan vi har hatt det i måneden som har vert. Vi dokumenterer med bilder fra turer , opplevelse og gyldne øyeblikk og evaluerer innhold og progresjon og målarbeid.

    Videre  planlegger vi måneden som kommer i form av fokusområder,  tema , sanger, turer, formingsaktiviteter og ting som skal skje i barnehagen.