• Månedsaviser

    04/10/2022

    Hver avdeling utgir hver måned en månedsavis, hvor vi evaluere hvordan vi har hatt det i måneden som har vert. Vi dokumenterer med bilder fra turer , opplevelse og gyldne øyeblikk og evaluerer innhold , progresjon og målarbeid.

    Videre  planlegger vi måneden som kommer i form av fokusområder,  tema , sanger, turer, formingsaktiviteter og ting som skal skje i barnehagen.