• Snakkepakken året rundt

  04/10/2022

  Vi vet at det å lære språk har stor betydning for barnas generelle utvikling, glede og trivsel, derfor er språk tekst og kommunikasjon et viktig innsatsområde for barnehagen. Som et ledd i dette har barnehagen valgt å ta i bruk snakkepakken i de daglige aktivitetene i barnehagen. Snakkepakken er et pedagogisk verktøy som brukes for å styrke barnas språkutvikling og er bygd opp på følgende prinsipper:

  Se hør og gjør
  Barna oppfatter og utvikler større forståelse for språket dersom begrepene de ser og hører knyttes til konkrete handlinger. Innholdet i snakkepakken er lagt opp slik at språktilegnelsen skjer gjennom illustrasjoner, sanger, rim og regler og fortellinger.

  Le – lek og lær.
  Leken er barnas felles språk uavhengig av morsmål og bakgrunn for øvrig, tanken bak snakkepakken er at innholdet skal være lystbetont slik at læringsprosessen blir morsom, gir økt motivasjon og stimulerer til kreativitet. Mange av aktivitetene i snakkepakken er dessuten basert på lek, både mellom voksne og barn og barna alene. Dette fordi kroppsspråket utgjør en viktig og tidlig del av språkutviklingen. Det er viktig at vi gir barna anledning til å uttrykke seg gjennom kroppen og lytter til det de vil fortelle.

  Du kan få mer informasjon om snakkepakken ved å henvende deg til din barnehage eller se
  www.snakkepakken.no