• Være Sammen

    03/02/2016

     

    Programmet Være sammen har som sitt hovedmål å heve kompetansen hos alle ansatte i barnehagen. Dette går ikke minst på implementeringen (forankring) av det autoritative voksen-perspektivet med varme og grensesettende voksne. Nøtteliten familiebarnehage arbeider med prosjektet Være sammen, som er et opplegg utarbeidet av 1. amanuensis Pål Roland i samarbeid med Ingunn Størkesen og Eivind Skeie.

    Så tidlig som mulig skal det legges til rette for gode arenaer for relasjonsbygging mellom voksne og barn. Barna har rett på å møte voksne som tar barnas perspektiv, og som er villige til å gi av seg selv for å være en varm og grensesettende voksen.